•Öğrenci kulübü oluşturulabilmesi için en az 20 öğrenciden
oluşan üye listesinin hazır olması gerekir (bu öğrencilerin lisans
öğrencisi olmaları ve hiçbir disiplin cezası almamış olmamaları
gerekmektedir.
•Kurucu üyeler okullarında kulüplerin bağlı olduğu Öğrenci Dekanlığı ya da Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı vb. merkezlerin belirledikleri format doğrultusunda Kulüp tüzüğü ve logolarını hazırlamalılardır (Kulüp örnek tüzükleri okul sitesinde kulüpler bölümünde bulunmaktadır).
•Hazırlanan kulüp tüzüğünün taslağını ve kulüp logosunu, danışman olarak seçtiğiniz Üniversite Öğretim Elemanlarından birinin onayına sunulmalıdır.
•Onaylanan kulüp tüzüğü, kulüp logosu, kurucu üyelerin imzaları ve iletişim bilgileri ve danışman öğretim görevlisinin danışman olduğunu
kabul ettiğine dair bir dilekçe ile birlikte Üniversite Kulüp
Sorumlularına kulüp başvurusu yapılmalıdır.